FUNKCJE SYSTEMU

TERMINARZ

W module  prezentowane są czynności zaplanowane do wykonania w postępowaniach, które nie zostały wykonane, a których data planowanego wykonania minęła lub przypada na dzień bieżący. Wyświetlana jest tu także bezczynność w sprawach do których przypisany jest użytkownik. Moduł terminarza wyświetlany jest bezpośrednio po zalogowaniu się użytkownika do systemu. Użytkownik w roli administratora zobaczy w tym miejscu informacje o zaplanowanych czynnościach i przeterminowanych sprawach w ramach całego systemu bez względu na to, czy jest przypisany do danej sprawy, czy nie.

SPRAWY

W module tym prezentowana jest lista spraw zarejestrowanych w systemie. Można ją w określony sposób filtrować i sortować. W tym miejscu także rozpoczyna się rejestracja nowej sprawy. W tym miejscu  “przypinamy” do sprawy klienta bądź klientów w zależności od specyfiki sprawy. W kolejnym kroku dodajemy agenta prowadzącego sprawę. Określamy, czy sprawa ma być umieszczona w strukturze drzewa MLM. W ostatnim kroku dodajemy partnera w sprawie, jeśli istnieje. Może to być np. warsztat blacharski lub inny podmiot, który brał udział w pozyskaniu sprawy.

AGENCI

W tym miejscu prezentowane są zbiorcze dane dotyczące wybranego agenta takie jak: lista spraw, do których jest przypisany, podsumowanie rozliczeń ze wszystkich spraw, rozliczenia związane z programem motywacyjnym itp. Każdy z agentów może przeanalizować dane swoje oraz agentów znajdujących się poniżej niego w hierarchii drzewa MLM. Administrator ma natomiast dostęp do danych wszystkich agentów.

KSIĘGOWOŚĆ

Moduł  księgowości umożliwia rozliczenie odszkodowania klientów oraz prowizji agentów jednocześnie w wielu sprawach. W podobny sposób można tutaj rejestrować wypłaty na rzecz klientów i agentów. W module wykonywane jest  również bilansowanie “nadpłat” agentów z ich należnościami z tytułu innych spraw.

KOMUNIKACJA

Moduł  umożliwia wysyłanie informacji do użytkowników systemu jak i pozostałych zarejestrowanych podmiotów takich jak klienci i partnerzy. Komunikacja odbywa się poprzez pocztę e-mail oraz wiadomości SMS. Moduł pozwala na ustalanie grup komunikacji: np. osobną grupę stanowią agenci, administracja, partnerzy. Dzięki łatwemu grupowaniu poszczególnych odbiorców, możemy wysyłać spersonalizowane wiadomości do wybranych grup odbiorców.

RAPORTY

W tym module wykonywane są zestawienia statystyczne z użyciem danych dostępnych w systemie. Między innymi zestawienia list spraw z księgowaniem, list należności klientów oraz agentów. System umożliwia w ramach osobnego raportu wyodrębnienie wszystkich zaliczek wypłaconych agentom. Inny raport służy do sporządzenia listy sald roszczeń i wynagrodzeń agentów.

ZARZĄDZANIE

W module rejestrowani są użytkownicy systemu wraz z właściwymi dla nich parametrami oraz definiowane są niektóre elementy systemu takie jak słowniki, rodzaje kosztów, które można rejestrować przy sprawie. Określane są maksymalne kwoty należności oraz zaliczek, które mogą umieszczać w zestawieniach pracownicy. Tutaj określamy także formy wynagradzania pracowników, które dostępne będą do wyboru podczas dodawania nowego pracownika.

WIADOMOŚCI

Moduł służy do przesyłania wiadomości- notatek, istotnych informacji związanych ze sprawą pomiędzy użytkownikami systemu, przypisanymi do danej sprawy. W module każdy użytkownik  widzi wiadomości adresowane do niego oraz wiadomości, które sam wysłał do innych użytkowników przypisanych do danej sprawy. Niektóre firmy używające systemu zrezygnowały z wysyłania tradycyjnych e-maili w komunikacji dotyczącej spraw. Cała komunikacja dotycząca sprawy odbywa się w systemie, co podnosi poziom bezpieczeństwa informacji.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się w sprawie dostępu do wersji demonstracyjnej systemu:

Close Menu